skip to Main Content

Restauratief-prothetisch herstel

Prof. Dr. Peter De Coster is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek op het vlak van indirecte restauratieve tandheelkunde, sectie kroon- en brugwerk, aan de Universiteit Gent. Hij is tevens titularis van een aantal opleidingsonderdelen in de Master in de specialistische tandheelkunde, afstudeerrichting reconstructieve tandheelkunde.

Prof. dr. P. De Coster

Eenvoudige tot complexe casussen verwezen voor kroon- en brugwerk worden bij intake geanalyseerd voor het opstellen van een behandelplan en, desgewenst, het uitvoeren van de volledige restauratief-prothetische behandeling. Op verzoek kan ook enkel een planning worden opgemaakt voor uitvoering door de verwijzende tandarts.

   Verwijsnota Prof. dr. Peter De Coster

Back To Top