skip to Main Content

Tijdens uw eerste bezoek luisteren wij naar uw klachten of wensen en brengen we uw mondgezondheid in kaart. Dringende problemen worden eventueel verholpen en indien nodig wordt een behandelplan opgesteld.

UW MEDISCHE ACHTERGROND

Om onze behandeling zo goed mogelijk af te stellen op uw gezondheidstoestand is het belangrijk ons tijdens het eerste bezoek in te lichten over eventuele medische problemen en thuismedicatie.

MEE TE BRENGEN NAAR DE PRAKTIJK

Gelieve uw identiteitskaart mee te brengen en een verwijsbrief van de doorverwijzende (tand)arts indien van toepassing. Indien u voor een ‘second opinion’ op consultatie komt, vragen wij u recente beschikbare radiografieën mee te brengen op een memory stick.

VERPLICHTE GEBITSCONTROLE

Wij adviseren u één tot tweemaal per jaar uw gebit te laten controleren en uw dagelijkse mondhygiëne zo goed mogelijk uit te voeren. Meer dan 90% van de urgenties kunnen immers op die manier voorkomen worden. Uw mutualiteit koppelt bovendien uw terugbetaling aan het naleven van deze gebitscontroles.

EEN AFSPRAAK MAKEN

We doen er alles aan om zowel nieuwe als bestaande patiënten zo snel mogelijk een afspraak te geven. Indien u dit wenst, sturen wij u 24u op voorhand een herinnering aan uw afspraak per sms.

Als u een afspraak niet kan nakomen vragen wij u vriendelijk ons hiervan tenminste 24 uur op voorhand te verwittigen. Op deze manier kunnen we een andere patiënt helpen en voor u kan dan een afspraak gemaakt worden op een gunstiger tijdstip.

De Wachtdienst Algemeen Tandarts verzorgt in gans Vlaanderen een wachtdienst. Deze dienst is enkel toegankelijk voor dringende gevallen en levert dus uitsluitend een noodbehandeling.

Wachtdienst

Ondanks de nood aan tandartsen ondervinden wij -gelukkig zelden- dat er afspraken niet nagekomen worden. Hierdoor kunnen andere dringende patiënten niet geholpen worden.

We hebben natuurlijk alle begrip voor niet te voorziene situaties, maar bij afspraken die minder dan 24 uur op voorhand worden geannuleerd wordt een zeteltijdvergoeding van 25 € per voorzien kwartier aangerekend.

Deze zeteltijdvergoeding  wordt U opgestuurd of bij de volgende afspraak gegeven, en dient te worden betaald voor verdere afspraken gegeven worden.
Hiervoor is geen tussenkomst van het ziekenfonds mogelijk.

Betalingen kunnen contant of via Bancontact worden uitgevoerd op het einde van de behandeling. Wij aanvaarden spijtig genoeg geen kredietkaarten.

Voor bepaalde behandelingen wordt in onderling overleg een voorschot vastgelegd.

Back To Top