skip to Main Content

Patiëntendossier

In het belang van een optimale opvolging van uw persoonlijk patiëntendossier worden alle gegevens centraal bijgehouden met de meest geavanceerde software. Dit laat niet alleen toe uw individuele medische en tandheelkundige situatie nauwgezet bij te houden, maar maakt het ons ook mogelijk uw rechten op terugbetaling van tandverzorging te vrijwaren via het opvolgen van de verplichte gebitscontroles. In dit verband nodigen wij u uit even tijd uit te trekken voor het inkijken van de medische informatiefiche indien u een voorgeschiedenis van ernstige gezondheidsproblemen en/of allergieën zou hebben.

Indien u voor advies, een ‘second opinion’ of een gespecialiseerde behandeling naar ons verwezen bent door uw tandarts, vragen wij u onze ingevulde verwijsnota mee te brengen op uw consultatie. Deze verwijsnota kan uw tandarts afdrukken. Wij verstrekken graag aanvullend telefonische uitleg bij het verwijzingsprotocol van toepassing.

Eerste bezoek

Tijdens het eerste bezoek zal hoofdzakelijk met u gesproken worden over uw wensen en verwachtingen. Indien van toepassing, zullen wij met u de door u ingevulde medische vragenlijst bespreken en uw individuele risico’s aflijnen voor enerzijds het behouden van een optimale mondgezondheid en, anderzijds, het ondergaan van specifieke tandheelkundige behandelingen.

Er zal een uitgebreid mondonderzoek plaatsvinden en er worden röntgenfoto’s gemaakt met de modernste digitale scan-technieken. Eventueel bestaande tandheelkundige gegevens en/of röntgenfoto’s van uw verwijzende tandarts kunt u vooraf op laten sturen, het liefst per email (info@centrumtandheelkunde.be). U kunt de bijkomende röntgenbeelden eventueel ook na de consultatie meenemen met een memory-stick.

Behandelplan

Afhankelijk van onze bevindingen en uw wensen kan een individueel behandelplan worden opgesteld, waarvoor soms een extra afspraak nodig is voor het registreren van meer specifieke gebitsgegevens. Dit vereist in de meeste gevallen o.a. het nemen van een studieafdruk en het meten van tandvleespockets en de beetverhoudingen.

Als u prijs stelt op een schriftelijke kostenbegroting, wordt deze graag door ons verstrekt. Indien de voorgestelde planning later door ons wordt uitgevoerd, zijn de onkosten voor het maken en onderzoeken van de studiemodellen en het verstrekken van deze kostenbegroting recupereerbaar. Op vraag van uw verwijzende tandarts stellen wij ook graag behandelplan(nen) op voor meer complexe vormen van gebitssanering.

Preventieve gebitscontroles

Het preventiebeleid van het centrum tand- & mondheelkunde omvat alles wat er gedaan kan worden om tandheelkundige problemen te voorkomen : regelmatige gebitscontroles en aangepast advies voor uw persoonlijke mondhygiëne. Een standaard preventieve gebitscontrole start met een grondig onderzoek van uw tanden en het tandvlees.

Kindertandheelkunde

Kinderen nemen een bijzondere plaats in het hart van de tandartsen van het centrum tand- & mondheelkunde in. Het kindergebit heeft niet alleen nood aan een andere aanpak dan dat van volwassenen, onze kleine sloebers verdienen het ook op een psychologisch verantwoorde manier te worden begeleid en behandeld in de tandartsstoel.

Tandvullingen

Indien uw gebit ondanks ons preventiebeleid toch door tandbederf getroffen zou worden, bieden de tandartsen van het centrum tand- & mondheelkunde u de meest geavanceerde technieken voor tandherstel aan. De moderne restauratieve tandheelkunde vertrekt van het principe van de minimaal-invasieve behandeling : onder microscopische vergroting en met verfijnde boor- en/of ultrasone technieken wordt enkel het aangetaste tandweefsel weggenomen om de tand zo weinig mogelijk te verzwakken.

Computergestuurd tandherstel (CAD-CAM)

Indien u een nog duurzamer en esthetischer tandherstel zou wensen of indien u zeer uitgebreide gebitsherstellingen zou nodig hebben, bieden de tandartsen van het team u tevens de mogelijkheid om met hoogtechnologische CAD-CAM technieken vervaardigde keramische tandvullingen werken. Deze recent ontwikkelde techniek staat voor het computergestuurd ontwerpen (CAD of Computer Aided Design) en vervaardigen (CAM of Computer Aided Manufacturing) van eenvoudig tot zeer complex of uitgebreid tandherstel.

In overeenstemming met de lokale situatie in uw mond, zal gewerkt worden met harde, keramische materialen versterkt met zirconiumoxide of aluminiumoxide. Onze samenwerking met geselecteerde en toonaangevende tandtechnische laboratoria uit België en Europa staat garant voor een correcte uitvoering van deze behandelingen.

Esthetische tandheelkunde

Een groot deel van onze patiënten raadplegen ons met esthetische vragen. Dankzij de moderne evolutie op het gebied van meet- en behandeltechnieken, maar ook op het vlak van materialen en gesofisticeerde combinatietherapieën, wordt het mogelijk tegemoet te komen aan praktisch elke esthetische uitdaging. Deze vorm van adaptieve of corrigerende tandheelkunde bedient zich van eenvoudige tot zeer gespecialiseerde technieken voor het verbeteren van bvb. een centraal spleetje tussen de bovenste snijtanden, het wegwerken van diepliggende tandverkleuringen of het creëren van een perfecte glimlach bij personen met afgesleten of onregelmatig staande tanden.

Het bleken van verkleurde tanden is een populaire en relatief eenvoudige esthetische behandeling, die echter steeds in functie van de aard van de verkleuring en de structuur van het tandglazuur dient geselecteerd te worden. De behandeling kan variëren van een zogenaamde home-bleaching, of het thuis bleken van het gebit met op maat gemaakte beugels en een aangepaste bleekgel, tot een duurzame laserbehandeling met behulp van het Smartbleach® systeem met de KTP laser.

Het kleven van porseleinen of keramische facetten of extreem dunne facetkronen wordt toegepast indien meerdere esthetische problemen tegelijk dienen gecorrigeerd te worden, bvb. verkleuringen in combinatie met onregelmatige tandenstand, slijtage enz. Een iets meer gecompliceerde uitdaging vormen de patiënten die door een groeiafwijking of asymmetrie van de kaakbeenderen, tandenknarsen, een overmaat aan zichtbaar tandvlees of een voorgeschiedenis van uitgroeiende tanden, hun originele glimlach – en het hieraan verbonden gevoel van spontaneïteit en zelfzekerheid – zijn kwijtgespeeld. Bij deze personen zal aan de hand van een digitale dento-faciale analyse worden bepaald welke factoren aan de oorzaak liggen van hun afwijking en hoe deze dienen betrokken te worden in de behandeling. Het uiteindelijke resultaat zal bij deze gevallen behaald worden via het integreren van alle verschillende disciplines van de hedendaagse tandheelkunde in een totaal-behandelingsconcept.

dentalprosthesis

Gebitsprothese

Indien u vaste tandkronen of bruggen (valse tanden om zwaar toegetakelde of ontbrekende snijtanden of kiezen te vervangen) wenst te laten plaatsen, kunt u kiezen uit minstens 6 verschillende types of kwaliteiten. Deze omvatten de klassieke porselein-op-metaalbasis kronen tot de geavanceerde en uiterst natuurgetrouwe keramische kronen.

rootcanal

Wortelkanaalbehandelingen

Bij uitgebreid tandbederf (cariës) kan het zenuwweefsel (pulpa) van de tand worden aangetast. Daardoor gaat deze ontsteken en kan pijn ontstaan. Om dit te behandelen is het noodzakelijk om te tand te ‘ontzenuwen’, dus een wortelkanaalbehandeling uit te voeren.
Deze wortelkanaalbehandeling wordt doorgaans uitgevoerd door een externe endodontoloog.

emanate-dental-gum-treatment-icon

Tandvleesbehandelingen

Tandvleesontstekingen treden meestal op als reactie op de opstapeling van tandplak en tandsteen in het gebit. Tandsteen kan zich vasthechten op of onder de tandvleesrand waardoor het tandvlees geïrriteerd kan raken. Als tandsteen langdurig ter plaatse blijft, ontstaat een ontsteking die zich vooral uit door bloeding en zwelling.

dentalimplant

Implantaten

Implantaten zijn kunstmatige wortels, meestal vervaardigd uit titanium, en hebben een schroefvorm die in het bot wordt geschroefd. Deze schroef zal na verloop van tijd vastgroeien in het bot en verschaft een stevige basis voor het plaatsen van kunsttanden. Op deze wijze kan één tand vervangen worden, maar kunnen tevens meerdere tot zelfs alle tanden worden vervangen door een vastzittende constructie.

kaakgewrichtsproblemen

Kaakgewrichtsproblemen

Een groot deel van de volwassen bevolking krijgt minstens één keer in het leven te maken met een pijnlijk kaakgewricht of pijnlijke kauwspieren. Een aantal onder hen zal tevens gedurende korte (enkele dagen) tot lange (weken of maanden) periode moeite hebben om de mond normaal te openen en te sluiten.

second-opinion

Second opinion

De tandartsen van het centrum tand- & mondheelkunde – en meer in het bijzonder Prof. Dr. De Coster –  staan ter beschikking van patiënten en collega-tandartsen voor het verschaffen van een second opinion (tweede professioneel advies) of intercollegiaal overleg.

Back To Top