skip to Main Content

Diagnose en behandelingplanning

Prof. Dr. Peter De Coster (afdeling restauratieve tandheelkunde en endodontologie UGent) is verantwoordelijk voor de opleiding indirecte restauratieve tandheelkunde aan de UGent, en is verantwoordelijk lesgever binnen de specialisatieopleiding ‘Master of Reconstructive Dentistry’.

Prof. dr. P. De Coster
Prof. dr. P. De Coster

Prof. De Coster staat in voor :

  • Diagnose van orale ontwikkelingsstoornissen, incl. afwijkende gebitsontwikkeling, verkleuringen en hun behandelbaarheid
  •  Diagnose van infectiegerelateerde orale problematiek bij gezonde en medisch gecompromitteerde patiënten
  •  Behandelingsplanning bij complexe restauratieve en/of esthetische rehabilitatie
  • Second opinion

Bij verwijzing van uw patiënt vragen wij u de hieronder vermelde verwijsnota te willen invullen en meegeven met de patiënt. Dit houdt de registratie van een aantal belangrijke gegevens in om de door u gevraagde behandeling zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren.

verwijsnota-de-coster   Verwijsnota Prof. dr. Peter De Coster

Back To Top