skip to Main Content

Indien uw gebit ondanks ons preventiebeleid toch door tandbederf getroffen zou worden, bieden de tandartsen van het centrum tand- & mondheelkunde u de meest geavanceerde technieken voor tandherstel aan. De moderne restauratieve tandheelkunde vertrekt van het principe van de minimaal-invasieve behandeling : onder microscopische vergroting en met verfijnde boor- en/of ultrasone technieken wordt enkel het aangetaste tandweefsel weggenomen om de tand zo weinig mogelijk te verzwakken. Uiteraard is dit enkel mogelijk indien het tandbederf tijdig en in een vroeg stadium wordt vastgesteld – het is dus van groot belang regelmatige controles te laten uitvoeren !

Voor het vervangen van oude amalgaamvullingen wegens secundair tandbederf aan de openstaande randen werd hier gebruik
gemaakt van nano-hybride composiethars; vochtcontaminatie werd vermeden door het gebruik van rubberdam-isolatie.

De tandartsen van het team staan paraat om uw aangetaste tanden met de modernste kleeftechnieken terug op te bouwen tot een sterk en natuurlijk geheel. In dit verband wordt gebruik gemaakt van een grote variatie van op basis van nano-technologie (deeltjes van 10-9 grootte) ontworpen kunstharsen of composieten. Deze innoverende materialen garanderen een esthetisch resultaat met lange levensduur, en laten toe voor de patiënt dikwijls onherstelbaar geachte tanden op adequate en natuurlijke wijze te restaureren.

Herstel van 10 tanden in de bovenkaak van een jonge vrouw met composiethars.
Deze behandeling gebeurde in slechts 1 zitting en werd uitgevoerd met een
aangepaste laagjes-techniek (‘layering’) met 3 verschillende soorten composiet.

Back To Top