skip to Main Content

Tandvleesontstekingen treden meestal op als reactie op de opstapeling van tandplak en tandsteen in het gebit. Tandsteen kan zich vasthechten op of onder de tandvleesrand waardoor het tandvlees geïrriteerd kan raken. Als tandsteen langdurig ter plaatse blijft, ontstaat een ontsteking die zich vooral uit door bloeding en zwelling. In de meeste gevallen volstaan een grondige tandsteenreiniging en poetsinstructies om het probleem op te lossen, maar soms bevindt de tandsteen zich diep onder de tandvleesrand in de nabijheid van het kaakbeen.

In deze gevallen volstaat een tandsteenreiniging niet meer en kan een scaling en rootplaning of tandvleescurretage uitkomst bieden. Indien de ontsteking zich uitgesproken diep situeert, is het verlies van de tanden dikwijls dreigend nabij. Het chirurgisch verwijderen van tandsteen en ontstekingsweefsel op deze diepe locaties via een flapoperatie kan dan meestal nog de tanden redden. Bij deze ingreep wordt het tandvlees onder lokale verdoving plaatselijk losgemaakt om de ontstekingsresten en tandsteen op het diepste punt te verwijderen. Nadien wordt het tandvlees gehecht en kan meestal na enkele maanden de genezing worden vastgesteld. In enkele gevallen zal het aanbrengen van genezingsbevorderderende materialen, zoals bvb. een regeneratieve gel, botkorrels of een afsluitend membraan, aangewezen zijn.

Voor tandvlees behandelingen verwijzen wij door naar een team van tandarts-parodontologen in de buurt.
Deze zullen zich in overleg met onze tandartsen toeleggen op uw behandeling.

Indien u een parodontoloog zou raadplegen wegens tandvleesproblemen, dient u steeds te vermelden of u rookt, erfelijk belast bent met ‘uitgroeiende tanden’, of mogelijk lijdt aan hart- en vaatproblemen, diabetes of een allergie. Patiënten die onder één van deze groepen vallen, kunnen een verhoogd risico lopen voor het ontwikkelen van matige tot ernstige tandvleesproblemen en hebben baat bij een zo vroeg mogelijke aanpak van hun probleem.

Back To Top