skip to Main Content

De tandartsen van het centrum tand- & mondheelkunde – en meer in het bijzonder Prof. Dr. De Coster –  staan ter beschikking van patiënten en collega-tandartsen voor het verschaffen van een second opinion (tweede professioneel advies) of intercollegiaal overleg.

Dergelijk advies kan gewenst zijn door patiënten of door collega-tandartsen bij bvb. het stellen van een complexe diagnose, het verfijnen van een behandelplan of het opstellen van een multidisciplinaire behandelingsstrategie. In dit verband kunt meer informatie vinden op onze webpagina “Verwijzing diagnose”

Ernstige aangeboren glazuurafwijkingen bij deze jonge tiener vragen een tijdige en correcte diagnose
en een aangepaste behandeling om de tanden te kunnen bewaren.
Na onderzoek werd de diagnose van ‘hypoplastische amelogenesis imperfecta van het pitted type’ gesteld.

De diepliggende, veralgemeende verkleuring en het afbrokkelen van het glazuur van de snijranden
bij dit 6-jarig kind konden gediagnosticeerd worden als ‘dentinogenesis imperfecta type 1’.
Verder gericht medisch onderzoek toonde het bestaan van een bindweefselziekte aan.

In het centrum tand- & mondheelkunde staan neutraliteit, collegialiteit en empathie centraal. Het correct informeren van en communiceren met patiënten en hun verwijzende tandartsen beschouwen wij als een aangename plicht en een voorrecht.

Back To Top