skip to Main Content

Kinderen nemen een bijzondere plaats in het hart van de tandartsen van het centrum tand- & mondheelkunde in. Het kindergebit heeft niet alleen nood aan een andere aanpak dan dat van volwassenen, onze kleine sloebers verdienen het ook op een psychologisch verantwoorde manier te worden begeleid en behandeld in de tandartsstoel. Daarom hanteren de tandartsen van het team een zachte en speelse aanpak bij het onderzoeken, voorlichten en, indien nodig, het spel van gaatje-boortje-vullinkje bij uw kleine schat. In overleg met de ouders zal waar nodig gezocht worden naar het juiste evenwicht tussen voeding, poetsen en andere vormen van preventie. Jong geleerd is immers oud gedaan…

Indien uw kind toch ernstige tandproblemen zou krijgen of het door ziekte of angst onbehandelbaar zou zijn, bieden wij u een professionele begeleiding aan bij het behandelen onder sedatie of volledige verdoving door  collega-kindertandartsen in een nabijgelegen ziekenhuis of in het Universitair Ziekenhuis te Gent. In dit geval staan wij graag in voor een correcte introductie en nazorg.

Back To Top