skip to Main Content

Een groot deel van de volwassen bevolking krijgt minstens één keer in het leven te maken met een pijnlijk kaakgewricht of pijnlijke kauwspieren. Een aantal onder hen zal tevens gedurende korte (enkele dagen) tot lange (weken of maanden) periode moeite hebben om de mond normaal te openen en te sluiten. Er wordt bovendien geschat dat meer dan de helft van de bevolking een knappend, verspringend of krakend kaakgewricht heeft. Deze aandoeningen hebben te maken met overbelasting (stress, knarsen), een kwetsuur of een ontsteking van de kauwspieren, of met factoren binnen het kaakgewricht zelf.

Kaakgewrichtproblemen verdienen steeds uw volle aandacht : dikwijls zijn het signalen dat er iets verkeerd gaat in het kauwstelsel en is het raadzaam een tijdige vaststelling en behandeling te doen. De tandartsen van het centrum tand- & mondheelkunde zijn opgeleid om deze aandoeningen tijdig te herkennen en deskundig te behandelen. Hier geldt eens te meer dat een vroege aanpak ernstige problemen kan voorkomen !

Back To Top