skip to Main Content

Een groot deel van onze patiënten raadplegen ons met esthetische vragen. Dankzij de moderne evolutie op het gebied van meet- en behandeltechnieken, maar ook op het vlak van materialen en gesofisticeerde combinatietherapieën, wordt het mogelijk tegemoet te komen aan praktisch elke esthetische uitdaging. Deze vorm van adaptieve of corrigerende tandheelkunde bedient zich van eenvoudige tot zeer gespecialiseerde technieken voor het verbeteren van bvb. een centraal spleetje tussen de bovenste snijtanden, het wegwerken van diepliggende tandverkleuringen of het creëren van een perfecte glimlach bij personen met afgesleten of onregelmatig staande tanden.

Het bleken van verkleurde tanden is een populaire en relatief eenvoudige esthetische behandeling, die echter steeds in functie van de aard van de verkleuring en de structuur van het tandglazuur dient geselecteerd te worden. De behandeling kan variëren van een zogenaamde home-bleaching, of het thuis bleken van het gebit met op maat gemaakte beugels en een aangepaste bleekgel, tot een duurzame laserbehandeling. Laatstgenoemde behandeling duurt slechts ongeveer 1 uur en wordt vooral gebruikt bij moeilijke verkleuringen of wanneer de patiënt een onmiddellijk resultaat wenst. Hardnekkige verkleuringen kunnen indien nodig na de laserbehandeling nog verder worden gebleekt met aangepaste thuisproducten. Het centrum tand- & mondheelkunde bedient zich van het Smartbleach® systeem met de KTP laser.

Laserbleaching wordt heden beschouwd als de ‘golden standard’ voor het vitaal bleken van tanden.
In het centrum wordt gebleekt volgens de ‘Smartbleach’ methode.
Dit vraagt slechts één behandeling van ca. 1 uur en verloopt volledig pijnloos.

Het kleven van porseleinen of keramische facetten of extreem dunne facetkronen wordt vooral toegepast indien meerdere esthetische problemen tegelijk dienen gecorrigeerd te worden, bvb. verkleuringen in combinatie met onregelmatige tandenstand, slijtage enz. Deze techniek vereist een ruime ervaring qua inschatten van o.a. de juiste zichtbare tandproportie, het herstellen van het natuurlijke karakter van de glimlach en de verhoudingen tussen tanden en tandvlees. De restauratieve deskundigen van het centrum tand- & mondheelkunde zullen u graag bijstaan in het terugvinden van een spontane en technisch perfect uitgevoerde glimlach.

Uitgebreide defecten kunnen esthetisch en zeer duurzaam worden hersteld met dunne keramische facetten
of facetkronen vervaardigd met CAD-CAM technologie

Bij deze volwassen man werden de tanden esthetisch behandeld met keramische facetkronen en een driedelige brug voor de ondersnijtanden.
De wensen van de patiënt betreffende een zo natuurlijk mogelijke kleur en tandvorm werden volledig gerespecteerd.
Bij de lange ondersnijtanden werden blootliggende tandhalzen nagebootst.

Een iets meer gecompliceerde uitdaging vormen de patiënten die door een groeiafwijking of asymmetrie van de kaakbeenderen, tandenknarsen, een overmaat aan zichtbaar tandvlees of een voorgeschiedenis van uitgroeiende tanden, hun originele glimlach – en het hieraan verbonden gevoel van spontaneïteit en zelfzekerheid – zijn kwijtgespeeld. Bij deze personen zal aan de hand van een grondige dento-faciale analyse worden bepaald welke factoren aan de oorzaak liggen van hun afwijking en hoe deze dienen betrokken te worden in de behandeling. Het uiteindelijke resultaat zal bij deze gevallen behaald worden via het integreren van alle verschillende disciplines van de hedendaagse tandheelkunde in een totaal-behandelingsconcept.

Complexe esthetische rehabilitatie van het volledige gebit van een volwassen vrouw met een combinatie
van keramische facetkronen en bruggen. Hier werden de schuin verlopende tandstand en beetverhoudingen
compleet gewijzigd in overeenstemming met het kauwpatroon en de gelaatssymmetrie van de patiënt.

Esthetische mondchirurgie, of het corrigeren van afwijkende tandvleespartijen, neemt heden een prominente plaats in binnen het aanbod van esthetisch-tandheelkundige therapieën. Blootliggende tandhalzen kunnen bedekt worden met eigen tandvlees-enten of terug aangroeien na het aanwenden van speciale biomaterialen, terwijl personen met een minder fraaie tandvlees-glimlach (gummy smile) geholpen kunnen worden door operatief het tandvlees en onderliggende kaakbeen in te korten tot een harmonieus geheel.

Back To Top