skip to Main Content

CAD-CAM

De introductie van digitalizering in de tandheelkunde, nu 30 jaar geleden, heeft bijgedragen tot een belangrijke evolutie in materialen en vervaardigingstechnieken voor tandrestauraties, en heeft de indicatiestelling voor dergelijke voorzieningen enorm uitgebreid. Deze evolutie heeft tevens een belangrijke invloed gehad op de integratie van de ‘reconstructieve’ tandheelkunde.De belangrijkste technologische ontwikkelingen van het voorbije decennium situeren zich, naast de grote(re) precisie van de digitale afdrukname, hoofdzakelijk op het vlak van materialen voor ‘chairside’ en ‘in-lab’ CAD-CAM restauraties met hoge duurzaamheid en klinische voorspelbaarheid . CAD-CAM staat voor ‘Computer Aided Design’ – ‘Computer Aided Manufacturing’ en refereert naar technieken waarbij het vervaardigen van complexe structuren gedeeltelijk of volledig via gespecialiseerde software verloopt. Dit wordt toegepast voor het maken van kronen, bruggen, vaste tanden op implantaten en partiële uitneembare gebitten. Bovendien laat digitalizering een betere controle op de technische workflow toe, en biedt het bijkomende kanalen voor een optimale communicatie tussen tandarts en tandtechnicus.Onder leiding van Prof. De Coster biedt het team van het Centrum Tand- & Mondheelkunde een grote variatie van tandrestauraties aan, die op maat en conform de strengste internationale technische eisen worden voorbereid.


cad-cam6

Back To Top